Inici

El principal objectiu del grup de Didàctica de les Matemàtiques (DIDACMAT) és el de promoure un aprenentatge significatiu de les matemàtiques, tant en l'Educació Infantil i Primària com a l'ensenyament secundari i universitari. Per aconseguir aquest objectiu, proposem basar-nos en l'ensenyament-aprenentatge actius (active learning), on els estudiants són els protagonistes del procés d'aprenentatge.

El grup DIDACMAT creiem en la importància de promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques, aprofitant que les noves tecnologies són cada vegada més presents a les escoles. Programaris com el GeoGebra per treballar la geometria dinàmica i aplicacions interactives que permeten treballar les matemàtiques d'una forma més lúdica són algunes de les eines que volem donar a conèixer tant en formació inicial com permanent de mestres.

D'altra banda, DIDACMAT també apostem per promocionar les STEM (Science, Technology, Engeenering and Mathematics), tan necessàries en una societat cada vegada més tecnològica.