Contacte

Carme Julià Ferré (carme.julia@urv.cat)

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE)
Av. Països Catalans, 26
43007 Tarragona, Spain

Tel: 977 558459